בלה כהנא וחיה זנדברג – שחרור בערובה של תושבי השטחים

מאמר מאת: בלה כהנא וחיה זנדברג

 

שחרור בערובה של תושבי השטחים

האם ניתן להבטיח התייצבותם לדין של נאשמים, שהם תושבי השטחים, שהועברו לרשות הפלשתינאית במסגרת הסכמי אוסלו, בדרך של שחרור בערובה? שאלה זו תעמוד במרכזו של מאמר זה, מטרתו של המאמר היא לבסס, בעזרת נתונים אמפיריים, את ההלכה המסתמנת לאחרונה בבית המשפט העליון, לפיה ניתן וראוי לשחרר בערובה נאשמים תושבי השטחים, אמנם כן, על פי הלכה זו , ביחס לנאשמים אלה קיים חשש לכך, שאם הם לא יתייצבו לדין מרצונם , אזי רשויות אכיפת החוק הישראליות לא תוכלנה לאכוף עליהם להתייצב למשפטם . אולם, את החשש האמור ניתן להסיר, כך העמדה המסתמנת בפסיקה וכך היא טענתנו, באמצעות ערובה כספית מתאימה. הנתונים האמפיריים המבססים את טענתנו האחרונה עניינם החלטות שחרור בערובה שניתנו בבית משפט השלום בירושלים בשנים 1997- 1998.

דילוג לתוכן