משה טלגם – תובענה ייצוגית – יישומים בפסיקה בישראל

מאמר מאת: משה טלגם

תובענה ייצוגית – יישומים בפסיקה בישראל

שימוש בתובענות ייצוגיות נעשה פופולרי בעת האחרונה והן מהוות מכשיר יעיל שיש התולים בו תקוות רבות בתחומים מגוונים, החל בתרמית ואי-גילוי של מנהלים ובעלי שליטה בהברות לבעלי מניותיהן – וכלה בטענות צרכניות; למן טענות נגד ניהול בלתי תקין ובלתי חוקי של חברות – ועד גבייה בלתי חוקית של אגרות, דמי היוון והיטלים, עם זאת, נראה שנוצר פער בין העמדות המוצהרות של בתי המשפט לבין האפשרות המעשית להשתמש במכשיר זה.

דילוג לתוכן