עופר גרוסקופף – פטרנליזם , תקנת הציבור והמונופול הממשלתי בשוק ההימורים

  • ראשי
  • פוסטים
  • עופר גרוסקופף – פטרנליזם , תקנת הציבור והמונופול הממשלתי בשוק ההימורים
מאמר מאת: עופר גרוסקופף

 

פטרנליזם , תקנת הציבור
והמונופול הממשלתי בשוק ההימורים

מטרתו הממוקדת של מאמר זה היא לבחון באופן ביקורתי את המבנה המשפטי הקיים של שוק ההימורים במדינת ישראל . מבנה המתאפיין מהד בהטלת מגבלות קשות, הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי , על האפשרות לקיים הימורים פרטיים, ומאידך בפריחתו של היצע הימורים בחסות ממשלתית, המופעל בעיקרו על ידי שני גופים ציבוריים: מפעל הפיס והמועצה להסדר ההימורים בספורט. התזה המרכזית שתוצג להלן היא שיש מקום לבטל את המונופול הממשלתי בשוק ההימורים, ולהמירו במשטר של פיקוח ממשלתי באמצעות רישוי. עם זאת, עיקר המשקל מצוי בעיני לאו דווקא במסקנה הסופית, אלא בנימוקים השונים שיפורטו להלן – נימוקים אשר יש בהם, לעניות דעתי, כדי להרחיב את הבסיס העיוני ההכרחי לשם קיום דיון ציבורי מעמיק וענייני בנושא מורכב זה.

דילוג לתוכן