רבקי דב"ש – חקיקה פסיבית מול מציאות אקטיבית: האם חוק חופש המידע עדיין משרת את מטרתו?

  • ראשי
  • פוסטים
  • רבקי דב"ש – חקיקה פסיבית מול מציאות אקטיבית: האם חוק חופש המידע עדיין משרת את מטרתו?
מאמר מאת: רבקי דב"ש

רבקי דב"ש – חקיקה פסיבית מול מציאות אקטיבית: האם חוק חופש המידע עדיין משרת את מטרתו?

מטרתו של המאמר היא לשרטט בקווים כלליים את תיקוני החקיקה הנדרשים בחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, בחלוף עשרים שנה מעת חקיקתו. השינויים המוצעים הם שילוב של שני תהליכים: הראשון, תיקונים שהציע צוות השקיפות בפורום הממשל הפתוח בראשות כותבת המאמר, והשני, תיקונים שהם פרי הניסיון שצברה הכותבת בתחום.

התיקונים המוצעים בחוק אשר מוצגים במאמר זה מתייחסים לצורך בקידומו של חופש המידע באופן אקטיבי על ידי רשויות על ידי פרסום מידע יזום, עדכני ומכוון לצורכי הציבור (תת פרק ג.1); חיזוק המנגנונים הקיימים היום בחוק המסייעים ביישומו (הממונה והיחידה) (תת פרק ג.2); מציאת תמריצים יעילים לאכיפת התחום (תת פרק ג.3); וטיוב המשאבים המוקצים ליישום החוק (תת פרק ג.4). כמו כן נדון הצורך להבהיר את נקודות האיזון שבין הזכות לפרטיות לזכות לקבלת מידע באופן המגביר את חוסר הוודאות בנושא (פרק ד').

דילוג לתוכן