אסף ברם – ביקורת שיפוטית על חוקים – נחוץ סיפור משכנע

  • ראשי
  • פוסטים
  • אסף ברם – ביקורת שיפוטית על חוקים – נחוץ סיפור משכנע
מאמר מאת: אסף ברם

אסף ברם – ביקורת שיפוטית על חוקים – נחוץ סיפור משכנע

בחיבור זה אני מבקש לטעון כי כתיבת פסק דין דומה לכתיבת סיפור, הן בחלק העובדתי והן בחלק המשפטי של פסק הדין. הגרסה הנכונה של עובדות המקרה היא "סיפור" . הדין הרלוונטי החל על העובדות אף הוא סוג של "סיפור". הטענה בדבר הדימיון בין משפט וספרות אינה הדשה. ניתוח ספרותי של המשפט מתקיים מזה זמן בעולם ובשנים האחרונות גם בישראל. עם זאת, ולאור חדשנותו היחסית של הטיעון , מדובר בדיון ראשוני בלבד, שמטרתו להצביע ולהאיר על מאפיינים סיפוריים של פסקי דין.

דילוג לתוכן