ליאור ברשק – בית המשפט והדת האזרחית

מאמר מאת: ליאור ברשק

ליאור ברשק – בית המשפט והדת האזרחית

האקדמיה השמיעה עמדות שונות בוויכוח הציבורי המתנהל כיום בישראל על
תפקידו של בית המשפט העליון. מטרת המאמר להגיב על עמדות אלה מהזווית
של התאוריה של הדת האזרחית. המאמר לא מתייחס באופן מפורש לרוב העמדות
שהאקדמיה השמיעה, אבל קל יהיה להבין את השלכותיו על הוויכוח. גם היסודות
התאורטיים שעומדים בבסיס המאמר לא יוצגו בהרחבה ובפירוט מעבר למה
שבהירות הטיעון מחייבת. במהלך המאמר אביע מספר השקפות כלליות על הדת
האזרחית, אציין הנחות רווחות בצד ממצאים חדשים.

דילוג לתוכן