דורון מנשה – פרוטוקול מסדר הזיהוי כראיה

מאמר מאת: דורון מנשה

דורון מנשה – פרוטוקול מסדר הזיהוי כראיה.

הנושא העיקרי של מאמר זה סובב סביב זכותו של חשוד לפרוצדורה אופטימלית, כלומר זו הממזערת סיכונים, ככל שהיא נוגעת לזיהויו כמבצע העבירה. המאמר עוסק בדרך זיהוי חשובה אחת, והיא: מסדר זיהוי חי (פורמלי). במסגרת זו מבקש כותב המאמר לעמוד על מעמדו הראייתי של המסמך העיקרי המיוצר במהלך המסדר, פרוטוקול המסדר. פרוטוקול המסדר מנוהל על ידי עורך המסדר מטעם המשטרה ואמור להיות מפורט, ככל שניתן, ולתעד את הליך הזיהוי לפרטיו כולל ההכנות לקראת המסדר.

דילוג לתוכן