יפעת הולצמן־גזית – ארץ, עיר, צומח: הסדרי המשפט בתחום ההגנה על עצים במרחב העירוני

  • ראשי
  • פוסטים
  • יפעת הולצמן־גזית – ארץ, עיר, צומח: הסדרי המשפט בתחום ההגנה על עצים במרחב העירוני
מאמר מאת: יפעת הולצמן-גזית

יפעת הולצמן־גזית – ארץ, עיר, צומח: הסדרי המשפט בתחום ההגנה על עצים במרחב העירוני

מאמר זה מנתח את החוקים והנהלים החלים בישראל בנושא הגנת עצים במרחבים עירוניים. כללי המשפט הנוגעים לעצים בעיר מעוגנים בפקודת היערות המנדטורית משנת 1926 ובחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965. המאמר מתמקד בתיקוני חקיקה שבוצעו בחוקים אלו ב- 2008 ו-2012 שמכוחם הוענקה הגנה לעצים בשלב התכנון של תכנית בנייה חדשה ובשלב הענקת רישיון כריתה או העתקה על ידי פקיד היערות. המאמר מנתח את פרטי ההסדר החקיקתי ומעמדו של פקיד היערות, ובודק את דרך יישום תיקוני החקיקה בחיי המעשה. ממצאי בדיקה אמפירית לגבי השנים 2014-2010 מצביעים על עלייה בכמות העצים שנכרתים ועל קושי בשימור עצים באמצעים ביורוקרטיים של חובת קבלת רישיון. המאמר יבקש להסביר את הממצאים בהתייחסות לקונפליקטים שמתקיימים בזירות הפעולה השונות של פקיד היערות. בשנת 2014 שונו לרעה הסדרי החקיקה לגבי עצים. המאמר ינתח את המציאות המשפטית החדשה ויציע אפשרויות לפעול בזירת השלטון המקומי ובתחום המודעות הציבורית על מנת לייצר דפוסי פעולה איכותיים להגנת עצים.

דילוג לתוכן