קול קורא

 

קול קורא  – מאמרים לגיליון שני בנושא: שפיטה ושופטים

             


בעקבות מאמרים רבים שהתקבלו בהמשך לקול הקורא החיצוני שהופץ, הוחלט לפרסם חוברת שנייה בנושא זה.


מערכת המשפט מהווה אחת מאבני היסוד של הדמוקרטיה שהיא גם בעלת השפעה מעצבת על החברה. זאת במיוחד בחברה הישראלית שבה כל סכסוך, כמעט, מוצא את דרכו לבית המשפט וכל סוגיה הנתונה במחלוקת נמסרת כמעט אוטומטית להכרעת בתי המשפט. לעיתים תוך דילוג בעייתי על מוסדות ומנגנונים אחרים המאפיינים חברה דמוקרטית. העיסוק הרב סביב המשפט מוביל לעיסוק במערכת השפיטה ובשופטים עצמם. מושאי המחקר אינם עוד רק תוצרי השפיטה (פסקי הדין) אלא מערכת השפיטה והשופטים עצמם. השאלות העוסקות בשפיטה ובשופטים הן מטבען מעמיקות ורב-תחומיות.
 

גיליון הנושא מבקש לבחון קשת רחבה של נושאים הנוגעים לשפיטה ולשופטים בישראל. כותבים וכותבות מתחום המשפט ומדע המדינה מוזמנים לשלוח הצעות למאמרים בסוגיות הבאות:
 

 • תפקיד השופט בחברה הישראלית;
 • הקשיים והאתגרים עמן מתמודדת השפיטה בישראל;
 • התנהלות שופטים ובכלל זה אתיקה שיפוטית;
 • רגולציה על התנהגות שופטים;
 • מחקר אמפירי הנוגע לשופטים ולשפיטה;
 • מודלים חדשים של שפיטה כגון, שפיטה הסדרית, בתי משפט קהילתיים;
 • הטיות קוגניטיביות של שופטים;
 • מאפייני הפרופסיה של השופטים בישראל;
 • היסטוריה של השפיטה והשופטים בישראל;
 • היחסים המתקיימים בין התקשורת לשופטים בישראל ובכלל זה התייחסות אל השופטים ברשתות החברתיות;
 • אמון הציבור במערכת השפיטה ובשופטים;
 • הליך בחירת השופטים;
 • מערכת היחסים בין הרשות השופטת לרשות המחוקקת ו/או הרשות המבצעת;
 • מאפייני השפיטה בתחומי משפט שונים. למשל, בתיקי רשלנות מקצועית, תיקי תובענות ייצוגיות, תיקי תעבורה ועוד.


את ההצעות, בהיקף של עד 500 מילים, יש לשלוח עד 1/12/2017 למייל: mishpat@colman.ac.il
 

נא לציין את כותרת החיבור המוצע ואת פרטי ההתקשרות עם הכותב.
 

כותבים שהצעותיהם יתקבלו יוזמנו להגיש את מאמריהם המלאים עד תחילת חודש מרץ 2017. היקף המאמר המלא לא יעלה על 12,000 מילים. יתקבלו גם מאמרים קצרים יותר. המאמרים המלאים יעברו שיפוט חיצוני אנונימי כמקובל. 

 

עורכת כתב העת
ד"ר לימור זר-גוטמן

ISSN: 1565 - 2556
Level A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Valid XHTML 4.0!