תיקון 113- מצליח לתקן ?

    כרך כד, עמ' 28, נובמבר 2017

    ISSN: 1565 - 2556
    Level A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
    Valid XHTML 4.0!